บริษัท ทรัพย์รุ่งเรืองการเงิน. สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้ที่ขอสินเชื่อ
  • ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเท่านั้น
  • ธุรกิจจะต้องมีใบจดทะเบียนประกอบการ
  • มีที่ตั้งหน้าร้านหรืออฟฟิศที่ชัดเจน
  • เอกสารประกอบการของผู้ที่ขอสินเชื่อ

เอกสารที่ต้องยื่นในการขอสินเชื่อ

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบจดทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองธุรกิจ
4. รูปถ่ายหน้าธุรกิจของคุณลูกค้า 4-5 รูป
5. หนังสือรับรองการขอเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล *( ถ้ามี )

SUPRUNGREUANG

สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทรศัพท์ : 095-2800895
Line: 0952800895
E-mail:suprungreuang55@gmail.com 
สถานที่ตั้งสำนักงาน 1/59  แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 
      แบบฟอร์มการสมัครขอสินเชื่อ
Powered by MakeWebEasy.com